مطالبی با برچسپ "جانشین مادر"

  • parastar

    ویژگیهای جانشین مادر یا پرستار بچه

    بهتر است قبلا با کسی که قرار است به عنوان جانشین مادر از بچه شما مراقبت کند گفتگویی داشته باشید . البته اگر بتوانید رفتار او را با کودک ببینید بهتر از حرف هایی که می زند به شخصیت واقعی او پی می برید . به شدت از ادم های عصبی ، پر افاده ، پر سر و صدا ، بداخلاق یا پر از تئوری های مراقبت از کودک اجتناب کنید .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی