مطالبی با برچسپ "خروپوف"

  • Snoring Husband

    درمان قطعی خروپف

    خروپف کردن به علت ارتعاش کام نرم (بخش نرم سقف دهان)، هنگامی که ریه ها در مقابل مجاری هوایی مسدود شده و هوا را به درون می کشند بوجود می آید.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی