مطالبی با برچسپ "خطای انتخاب همسر"

  • 10293_260

    28 مورد از خطاهای انتخاب همسر

    یکی از خطاهای انتخاب همسر گذاشتن پاها روی گاز است . اعتماد به نفس پایین ، توقع های بی جا ، ازدواج به خاطر ترحم به فرد مورد نظر ، ازدواج بخاطر دل دیگری مثل مادر و ... نیز از خطاهای انتخاب همسر است .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی