مطالبی با برچسپ "خواص نمک خوراکی"

  • 635345583023782139

    مختصری از خواص نمک طعام

    نمک طعام کشنده میکرب و ضد تعفن است . اگر نمک طعام را مدتی با پوست بدن مجاور سازیم پوست بدن را زخم می کند از این جهت است که گاهی برای زودتر دهن باز کردن زخم ها به لواشک ساخته شده مقداری نمک طعام اضافه می نمایند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی