مطالبی با برچسپ "خواص گلابی"

  • khavas-golabi-haftegy

    خواص میوه و برگ گلابی

    خوردن میوه گلابی عطش را برطرف نموده ، مقوی ، مدر و ملین می باشد . لذا گلابی از راه ادرار و مدفوع مقداری از سموم را دفع نموده ، طراوت شادابی و آرامش خاصی به انسان می بخشد .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی