مطالبی با برچسپ "درست مسواک کردن"

  • 352464578346

    مسواک زدن صحیح دندان چگونه است ؟

    انتخاب مسواک مناسب یکی از اصول مهم و اساسی برای مسواک زدن صحیح است . برای مسواک زدن صحیح ابتدا سطوح خارجی دندانهای بالا و سپس دندان های پایین را مسواک بزنید .سطوح داخلی دندان های بالا و سپس دندان های پایین را مسواک بزنید.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی