مطالبی با برچسپ "درمان سرطان مثانه"

  • سرطان

    سرطان مثانه در اقایان جدیست

    متاسفانه آقایان به سرطان مثانه بیشتر مبتلا میشوند(دو برابر خانم ها) این مسئله تا حد زیادی به مصرف دخانیات مرطبت می شود که در بین آقایان رواج خیلی زیادی دارد

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی