مطالبی با برچسپ "درمان عقرب گزیدگی"

  • Emporer Scorpions (Pandinus imperator) are from West Africa.  They live and thrive in hot, humid regions.  Not aggressive.  Sting hurts, but venom is generally harmless.  A lot of people keep them as "pets."

    برخی از راه های درمان عقرب گزیدگی

    برای درمان عقرب گزیدگی می توان از بادرنجبویه استفاده کرد . بادرنجبویه (ترنجان) هم از ترس و وحشت بیمار جلوگیری می کند و هم اثر زهر را نقصان می دهد . مقدار خوراک آن ده گرم است که جوشانده و آب صاف شده را می خورند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

خرید بک لینک لاچین سیر فرش عطیمی ویکیوز