مطالبی با برچسپ "درمان پوسیدگی دندان"

  • 3523476

    درمان کرم خوردگی دندان در منزل

    جهت درمان کرم خوردگی دندان اگر ازبرودت و خوراکهای رطوبی باشد، چند دانه میخک(قلمفر)همراه داشته باشند در مواقع شدت درد یک دانه از نوک میخک را در وسط دندان که چال شده است بگذارند فوری ساکت میگردد یا قدری پنبه را با اسانس میخک که همان جوهر میخک باشد آغشته نموده به دندان بزنند ولی مراقبت نمایند که به لثه ها اصابت ننماید.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی