مطالبی با برچسپ "دلایل خارش بدن"

  • iching_human_630

    10 مورد از دلایل خارش پوست

    بیماری هایی مانند گال ، شپشک ، کهیر ، جوش های صفراوی موجود در پوست بدن و عرق جوش همگی از دلایل خارش پوست هستند . گاهی تغییر ناگهانی محیط یعنی به سرعت گرم شدن یا به سرعت سرد شدن محیط ایجاد خارش در پوست بدن می کند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی