مطالبی با برچسپ "راههای مقوی شدن شیر مادر"

  • افزایش شیر مادر

    راههای افزایش شیر مادر با تغذیه مناسب

    مصرف شوید و تخم شوید باعث ارامش شما و در نتیجه زیاد شدن شیرمادر می شود . همچنین میتوانید مقدار3 گرم از تخم شوید را در یک فنجان آب بریزند و بجوشانند و در هر روز 1 تا 2 فنجان نوش جان کنند . ( برای امراض کلیوی ممنوع)

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی