مطالبی با برچسپ "رفتاری مناسب بر شکوفایی کودک"

  • شکوفایی-کودک

    رفتاری مناسب بر شکوفایی کودک

    از ۳ تا ۵ سالگی، کودک در توانایی بیان خودشان به کمک کلمات کمی راحت تر و روان تر می شوند. در خلال این سال ها، کودکان خودکنترلی بیشتری را به دست می آورند و کم کم خودشان یاد می گیرند که به جای تکیه کردن به شما یا دیگران، به طور مستقل عمل می کند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی