مطالبی با برچسپ "روش مقابله با نیش زنبور"

  • زنبور گزیدگی 1

    درمان زنبورگزیدگی با داروهای گیاهی

    برای درمان نیش زنبور کمی جوش شیرین و آب را با هم مخلوط کنید و روی جای نیش زنبور بگذارید . همچنین میتواند روی محل نیش یخ بگذارید . این کار از سوزش محل نیش جلوگیری می کند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی