مطالبی با برچسپ "سبک های روان درمانی"

  • sleep3-534x288

    رویکردهای روان درمانی در زنان

    روان درمانی شناختی –رفتاری عقیده دارد که مشکلات روانی در اثر تفکر غلط (عوامل شناختی ) و یادگیری غلط ( عوامل رفتاری) به وجود می اید . این رویکرد ، درمانجویان را تشویق می کند تا در طول هفته اینده ، حداقل پنج تعامل اجتماعی جدید را برای اولین بار امتحان کند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی