مطالبی با برچسپ "سیاه زخم چیست"

  • 5913115871529215719192142108255891987139

    درمان سیاه زخم با زالو

    برای درمان سیاه زخم روز اول پنج عدد و روز دوم چار عدد و روز سوم نیز چهار عدد زالو روی آن انداخته شود و روی زخم را از کافور پر کرده و از لواشکی که مخلوطی است از آرد جو ، تخم ختمی یا گل ختمی اسفرزه و شیر گاو انداخته شود .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی