مطالبی با برچسپ "سیستم ایمنی"

  • دی-ان-ای

    با آزمایش DNA میزان استعداد ابتلا به بیماری قابل تشخیص است

    استعداد ابتلا به بیماری های خاص با توجه به حضور ژن یا جهش (یکی یا بیشتر) ، و یا ترکیبی از آلل (هاپلوتیپ) ، و نه لزوما غیر طبیعی ، که با افزایش خطر ابتلا به این بیماری همراه است، و یا سابقه خانوادگی که افزایش آن نشان دهنده افزایش خطر ابتلا به این بیماری است.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی