مطالبی با برچسپ "سیل و تلفات جانی"

  • آثار-خرابی-جاده

    سیل شدید در چالوس و تلفات سنگین

    در پی بارندگی های عصر دیروز و پدید آمدن سیل به تاریخ بیست و هشتم تیر ماه به ۱۴ خانه در شهرستان کرج در محدده سینما هجرت واقع در میدان کرج خساراتی وارد شد. همچنین در محور کرج چالوس در محدوده آسارا و روستای سیجان متاسفانه ۵ تن کشته و بیش از ۱۰ تن از هموطنانمان مفقود شده اند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی