مطالبی با برچسپ "ضد ترس"

  • ترس-از-شکست-در-زندگی

    ترس از شکست به معنی سقوط است

    خیلی از مردم تحمل شکست را ندارند. آرزوهایشان را دست نیافتنی می دانند و ویترینی از آنها در ذهن شان دارند. و تلاشی برای رسیدن به آنها هم نمیکنند،شاید می ترسند

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی