مطالبی با برچسپ "ضربان"

  • کندی نبض

    کندی نبض و ضعف آن

    کندی نبض زمانی نگران کننده است که همراه دیگر علایم باشد . زمانی نبض خیلی کند می شود که قلب نتواند به خوبی عمل پمپ کردن خون را انجام دهد . در چنین شرایطی بیشتر افراد پیش از آن که از کندی ضربان قلب شکایت کنند دچار سرگیجه ، خستگی و ضعف می شوند .

  • چه زمان باید “تپش قلب” را جدی گرفت؟

    چه زمان باید “تپش قلب” را جدی گرفت؟

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی