مطالبی با برچسپ "عدم درمان"

  • طاسی-و-درمان

    علل طاسي با الگوي مردانه

    طاسي با الگوي مردانه بيش از نيمي از مردان تا سن 50 سال و اغلب مردان در مرحله اي از عمرشان را دچار مي كند. اغلب مردان مبتلا به سراغ درمان نمي روند. اگر نياز باشد، با درمان مي توان جلوي ريزش بيشتر موها را گرفت و اغلب رويش مجدد ايجاد كرد.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی