مطالبی با برچسپ "علت وسواس"

  • وسواس

    خصوصیات افراد وسواس و درمان وسواس

    افرادی که به وسواس یا مالیخولیا مبتلا هستند یا در اثر عواملی دیگر عمل خون رسانی مغز آنان کم می باشد می توانند روزانه ده تا پانزده گرم گاو زبان را دم کرده و اب صاف کرده آن را با قدری نبات میل نمایند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی