مطالبی با برچسپ "علل دل درد"

  • دل پیچه

    زحیر نوعی دل پیچه

    در صورتی که دل پیچه و پیچش شکم یا درد شکم با اسهال همراه باشد باید از دادن داروهای ملین یا مسهل خودداری نمود و از داروها و غذاهای قابض استفاده نمود و برای این افراد و معالجه اسهال آنان بیشتر داروهای افیونی مفید واقع می شود .

  • F1435413476

    علل شایع دل درد کودکان چیست ؟

    پس از یک سالگی ، یکی از شایع ترین علل دل درد کودکان سرماخوردگی ساده ، گلو درد و آنفولانزا است . مخصوصا اگر با تب همراه باشد . دل درد کودکان نشان می دهد که عفونت در همه جای بدن از جمله روده ها هم پخش شده است .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی