مطالبی با برچسپ "عوامل پوسیدگی دندان"

  • LG_1388898603_b8cec75902ecdfa63c5caec8fe913bbb

    پیدایش کرم خوردگی یا پوسیدگی دندان

    اگر دندان ها به خوبی نظافت نشده باشند و باقیمانده ی موادغذایی در لای انها باقی مانده باشد ، باکتریها با تجزیه مواد غذایی و ایجاد اسید ، قسمت سطحی و مینای دندان (که پوشش مستحکم دندان است ) را از بین می برند و به داخل دندان به اسانی راه پیدا می کنند و سبب پوسیدگی دندان می شوند .

  • sweet-tooth_health

    نکات بهداشتی دندان و دهان

    بهداشت خوب یعنی مراقبت کامل از دندان و دهان از طریق استفاده از مسواک و درست مسواک زدن و خمیر دندان مناسب و همچنین نخ دندان و گاهی دهانشویه .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی