مطالبی با برچسپ "فرم سینه"

  • شیردهی

    تاثیر شیر دادن بر فرم سینه مادران

    چه شما به نوزاد خود از پستان هایتان شیر بدهید یا نه این تحت کشش قرار گرفتن لیگامان های نگهدارنده سینه ها ممکن است آویزان شدن و افتادگی پستان ها را پس از دوران بارداری به دنبال داشته باشد.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی