مطالبی با برچسپ "فواید خنده"

  • 3453645

    اثرات خنده ، شادی و شادمانی

    از اثرات خنده اینست که با خنده و شادی مي توان فرسخ ها از تنهايي غم انگيز فاصله بگيريم و مسير زندگي خود را از غبار و تيرگي اندوه به سوي سعادت ، خوشبختي و نشاط تغيير جهت دهيم . در اين زمينه اگر براي معالجه ي بيماري افسردگي خود به طبيعت پناه ببريم طبيعت مانند طبيبي دلسوز و خندان ، به ما مي گويد ، معالجه تو فقط خنده و شادي است .

  • Laugh

    نقش خنده در سلامت روانی افراد

    این که خنده خوب به احساس خوب منجر می‌شود، کافی است تا متوجه شویم خنده برای سلامت مفید و ضروری است.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی