مطالبی با برچسپ "فیبر"

  • grits with apples, bananas, raisins,

    نقش فیبر در غذا و ارتباط آن با بیماریها

    فیبر باقی مانده ی غذاهای گیاهی و میوه ها است . فیبر از نظر علم شیمی ترکیبی است که سلولز – همی سلولز – پکتین – لیگنین – صمغ ها و سایر کربوهیدارتهای غیر قابل هضم . فیبر ها قادرند مقداری آب به خود گرفته مدفوع را نرم و حجم آنرا زیاد کنند .

  • he1271

    سرطان پروستات را چگونه مهار کنیم؟

    بررسی ها حاکی از این است که میزان شیوع سرطان پروستات در کشورهای آسیایی و جوامع غربی یکسان است، اما در کشورهای غربی پیشرفت این بیماری بیشتر مشاهده می شود.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی