مطالبی با برچسپ "لبخند زیبا داشتن"

  • 47347

    با این اصول لبخند زیبا داشته باش

    عرض لبخند در داشتن لبخند زیبا تاثیر گذار است . به طوری که هر چقدر عرض لبخند وسیعتر باشد ،تاثیر آن در فرد بیینده مثبت تر است. پهنای لبخند از طریق پهنای قوس فک بالا معین می شود. لثه سالم یعنی رنگ لثه صورتی روشن باشد ، در اینصورت دیده شدن حاشیه لثه به زیباتر شدن لبخندتان کمک می کند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی