مطالبی با برچسپ "لجاجت کودکان"

  • لجاجت-کودکان

    با لجاجت کودکان دست و پنجه نرم نکنید

    تشخیص افسردگی کودکان کمی مشکل است زیرا با لجاجت کودکان اشتباه گرفته می‌شودبه‌طور طبیعی کودکان افسرده و غمگین برای رسیدگی به خواسته هایشان بسیار لجاحت میکنند

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی