مطالبی با برچسپ "لقاح"

  • جنسیت-و-اسپرم

    نقش پر رنگ اسپرم در جنسیت فرزند

    ویژگی های پیچیده و متفاوت اسپرم ها برای ادامه حیات باعث شده است که برخی از دانشمندان علوم پزشکی و فیزیولوژی با تکیه بر تجربیات علمی خودشان توصیه هایی برای پسردار یا دختردار شدن نیزارائه بدهند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی