مطالبی با برچسپ "مادرشدن"

  • 14075272165

    بررسی عوامل منفی مادر شدن

    یکی از نکات منفی مادر شدن اینست که فرزند داری ، از لحاظ فیزیکی ، بسیار خسته کننده است و مخصوصا در هفته های اول بعد از زایمان ، اکثر زنان به شدت از توان می افتند . بی خوابی نیز در اکثر موارد دیده می شود . چون فرزندداری واقعا وقت گیر است ، نومادران احساس می کنند که ، غیر از بچه بزرگ کردن ، کار دیگری نمی توانند انجام دهند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی