مطالبی با برچسپ "مدت روزه داری و فاصله زمانی بین مصرف دوزهای مختلف یک دارو"

  • دارو

    مصرف دارو و روزه داری دردسر ساز است؟

    بیمارانی که چندین داروی مختلف استفاده می کنند، به دلیل طولانی بودن زمان روزه داری ممکن است دو یا چند دارو را با هم مصرف کنند. مصرف همزمان یا با فاصله کم برخی داروها می تواند مشکل ساز یا حتی مخاطره آمیز شود.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی