مطالبی با برچسپ "مد روز"

  • مد

    مد گرایی در بین جوانان

    جوانی دارای خصلتهاییست که به دلیل نبود دانش صحیح در بین خانواده های بعضا سنتی ایرانی با برخورد جوانان با پدیده ی مد دچار رعب و وحشت و دست پاچگی شدیدی میشوند

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی