مطالبی با برچسپ "مسمومیت شغلی چیست"

  • مسمومیت شغلی

    عوامل ایجاد مسمومیت های شغلی

    عده ای از مردم به مناسبت پیشه ای که دارند به تدریج روزانه مقداری مواد سمی وارد بدن آنان شده و به طور مزمن آنان را به مسمومیت های شغلی و بیماری هایی مبتلا می کنند که هنگام مداوا لازم است پزشک پیشه آنان را در نظر داشته باشد .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی