مطالبی با برچسپ "مشکل فراموشی"

  • sms-faramoshi1

    نسیان یا فراموشی چیست ؟

    فراموشی گاهی مربوط است به آثار جنبی بعضی از داروهای شیمیایی یا گیاهی و گاهی مربوط است به فشار فکری یا شوک عصبی یا خشم و غضب و گاهی نیز مربوط است به وجود غده ای چرکی در جایی از بدن و از همه اینها بیشتر مواقعی است که رطوبت در مراکز عصبی به خصوص در نیمکره های مخ بیشتر از حالت طبیعی می گردد.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی