مطالبی با برچسپ "مقابله با افکارمنفی"

  • succsesful

    مقابله با افکار منفی

    یكی از ویژگی‌های افكار منفی، طولانی بودن و كامل شدن آنهاست؛ فكرهای منفی این قدر در ذهن باقی می‌ماند و دنبال هم می‌چرخد تا یك ماجرای تلخ در ذهن شكل بگیرد.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی