مطالبی با برچسپ "مقابله با عصبانیت"

  • 432563

    برخورد با عصبانیت و نکات مربوط به آن

    درك عقايد و تعبيراتمان در مورد عصبانيت و برخورد با عصبانیت بسيار حياتي است بديهي است كه احساساتمان و به ويژه احساسات حاكي از عصبانيت را تحريف كنند .درمورد برخورد با عصبانیت باید بگوییم يكي از دلايلي كه ما عصبانيت مان را انكار مي كنيم اين است كه آموخته ايم ان را با خشم اشتباه بگيريم . خشم تركيبي از دو احساس است عصبانيت و ترس .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی