مطالبی با برچسپ "موبایل و استفاده از اینترنت"

  • موبایل

    استفاده از تلفن همراه و خطرات آن

    حتما دلتان نمی خواهد طی صحبت های طولانی با تلفن همراه تحت تاثیر امواج خطرناک این وسیله قرار بگیرید. چون نمی شود استفاده از تلفن همراه را کنار گذاشت، باید بدانید که چگونه می توانید آثار زیانبار تلفن همراه تان را کاهش دهید.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی