مطالبی با برچسپ "نتیجه جراحی زیبایی در بینی"

  • 66-23373

    نتیجه جراحی زیبایی در بینی های گوشتی؟!

    می گویند جراحی های بینی گوشتی خوب از آب درنمی آید ولی اگر بینی تان استخوانی باشد، نتایج جراحی ایده آل تر است. می گویند اگر بینی گوشتی دارید، پس از جراحی دوباره گوشت اضافی می آورد و یا آن شکل دلخواه را به دست نخواهید آورد

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی