مطالبی با برچسپ "نحوه شستن شلوار لی"

  • 4643756

    آموزش شستن شلوار لی درخانه

    برای اتو کردن شلورلی دکمه بخار را فشار دهید. هیچ وقت از حرارت مستقیم اتو بر روی شلوار استفاده نکنید.قبل از شستن شلوارلی ان را پشت و رو کنید . این کار از رنگی شدن ان میکاهد. شلوارلی را با لباس های همرنگ در لباسشویی بگذارید.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی