مطالبی با برچسپ "نشانه های سیاهک پنهان گندم"

  • 436347

    سیاهک پنهان گندم یا سیاهک پوشیده

    نشانه های بیماری سیاهک پنهان گندم معمولا تا موقعیکه خوشه گندم ظاهر نشود قابل تشخیص نمی باشد . در بعضی از ارقام گندم بوته های مبتلا به سیاهک حدود پنج سانتیمتر کوتاه تر از بوته های سالم است و گاهی ممکن است قدشان به اندازه نصف گیاه سالم باشد .بوته های مبتلا به سیاهک پنهان گندم در مقابل زنگ زرد حساس تر ولی در برابر سفیدک سطحی مقاوم تر می باشند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی