مطالبی با برچسپ "نصیحت پدر"

  • استیو-جابز

    گردآوری نصیحت پدرانه ۱۴ تن از افراد موفق دنیا

    ۲۱ ژوئن، روز پدر بود. وب‌سایت بیزنس اینسایدر به مناسب این روز، بهترین نصیحت پدران ۱۴ تن از افراد فوق موفق دنیا را گردآوری و منتشر کرده است، بزرگ‌ترین و بهترین افراد در دنیا هم بعد از عمری صدرنشینی ، هنوز نصیحت پدرانشان را به یاد خود دارند و از آن الگو میگیرند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی