مطالبی با برچسپ "نه گفتن را یاد بگیرید"

  • نه-گفتن

    نه گفتن را در زندگی یاد بگیریم

    تعداد زیادی از مردم با کلمه نه گفتن مشکل دارند حتی افرادی که بسیار با اعتماد به نفس هستند در برخی اوقات متوجه می ‌شوند علی رغم میلشان به بقیه بله گفته‌اند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی