مطالبی با برچسپ "همسر ایده ال"

  • 547

    همسر ایده آل خانم ها و خصوصیات

    همسر ایده آل خانم ها مردی است که نه بد دل باشد و نه بی غیرت. حد اعتدال بین این دو. یعنی باغیرت باشد. نسبت به او و رفتار او تعصب داشته باشد. اما او را قرنطینه نکند و نگوید خانه نشین باش. مرد ایده ال مردی است که به همسر و خانواده وی احترام بگذارد. اجتماعی باشد.

  • Husband1

    12 ویژگی از یک زن خوب

    برای اینکه یک زن خوب باشی ، خودت را آماده کن . 15 دقیقه استراحت کن تا وقتی شوهرت می اید ، سرحال و آماده باشی. دستی به سر و صورت خود بکش و آرایش کن ، روبانی به موهایت بزن و خوش منظر باش .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی