مطالبی با برچسپ "هنر کودک"

  • هنر-در-کودکان

    هنر و آشکار سازیه احساساته کودک

    هنر به کودک اجازه می دهد تا حس درونی اش را نشان دهد گاهی او ایده های ذهنی اش را در قالب هنر نشان میدهد، گاهی هنر وسیله ای برای بیان او از محیط پیرامون میشود

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی