مطالبی با برچسپ "ویروس موزاییک زرد لوبیا"

  • 576486

    ویروس موزائیک زرد لوبیا چیست ؟

    نشانه های بیماری ویروس موزائیک زرد لوبیا بدین ترتیب بوده که بوته های نخود مبتلا به ویروس رشدشان متوقف گشته و گاهی زرد می شوند . برگهای جوانی که پس از آلوده شدن بوته به وجود می آیند باریک و نخی شکل بوده پر مانند می گردند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی