مطالبی با برچسپ "چرا بچه ها دزدی می کنند ؟"

  • دزدی بچه ها

    علل دزدی بچه ها چیست؟

    به نظر مي رسد دربرهه اي ازدوران رشد طبيعي است كه بچه ها بعضي از چيزهايي را كه برايشان هيجان آور است بردارند . اين مسئله نميتواند به عنوان دزدی بچه ها برچسب بخورد . حداقل اين كار تا زماني كه كودك به اندازه كافي بزرگ نشده باشد نبايد صورت گيرد .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی