مطالبی با برچسپ "چربی میوه جات"

  • ax-459

    نقش چربی میوه ها در بدن

    گلیسیریدها نوعی از چربی میوه ها هستند که بر اثر آنزیم لیپاز هیدرولیز شده ، تولید اسید چرب و گلیسیرین می کنند و اسیدهای چرب با سوختن خود در بدن تولید انرژی می نمایند . هر یک گرم چربی که در بدن می سوزد می تواند 9 کیلوکالری حرارت یا انرژی تولید کند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی