مطالبی با برچسپ "چگونه یک زن خوب برای شوهرمان باشیم ؟"

  • Husband1

    12 ویژگی از یک زن خوب

    برای اینکه یک زن خوب باشی ، خودت را آماده کن . 15 دقیقه استراحت کن تا وقتی شوهرت می اید ، سرحال و آماده باشی. دستی به سر و صورت خود بکش و آرایش کن ، روبانی به موهایت بزن و خوش منظر باش .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی