مطالبی با برچسپ "کارهای غلط موقع خون دماغ"

  • خون دماغ شدن و راه های اورژانسی

    خون دماغ شدن و راه های اورژانسی

    برخی افراد موقع خون دماغ شدن کارهای غلطی برای بند آوردن آن انجام می دهند که می تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد، مانند عقب بردن سر و یا گذاشتن پنبه در بینی. خونریزی از بینی بویژه وقتی زیاد باشد، می‌تواند فرد را دچار ترس کند. وحشت از اینکه به چه دلیل بینی خونریزی کرده است، معمولا استرس زیادی بخصوص در کودکان ایجاد می‌کند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی