مطالبی با برچسپ "کنترل مدفوع کودک"

  • potty_in_the_usa_why_were_slow_to_the_toilet

    نکاتی درباره کنترل مدفوع در کودکان

    اولین مرحله برای اموزش در مورد کنترل مدفوع در کودکان این است که کهنه های او را به کلی بردارید و اورا روی لگن بنشانید . این کار برای کودک عجییب و غریبه است .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی